Nieruchomość (gruntowa) zabudowana

Wycena działki zabudowanej (domem mieszkalnym, budynkami) jest to wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej lub prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków. Domy mogą pochodzić z rynku wtórnego lub pierwotnego. Wyceniając dom, bierze się pod uwagę jego charakterystyczne parametry oraz cechy rynkowe, które mają wpływ na wartość.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym które uprawnia do:

  • korzystania z lokalu
  • rozporządzania swoim prawem (np. wynajem)

Prawo do lokalu można zbyć w obrocie rynkowym, jest również dziedziczne i podlega egzekucji. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Szybki kontakt Tel: (+48) 505 039 384 e-mail: kontakt@kancelaria-sowinski.eu zapraszamy do kontaktu