Nieruchomość lokalowa

Nieruchomość lokalowa to inaczej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu. Aby lokal był wyodrębniony zgodnie z ustawą, konieczne jest założenie lub wpisanie do księgi wieczystej samodzielności lokalu.

Z nieruchomością lokalową wiąże się udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt i części budynku służące wszystkim właścicielom lokali. Współwłasność ta wyrażana w postaci ułamka i jest przymusowa. Do lokali mogą przynależeć pomieszczenia przynależne takie jak komórki lokatorskie, piwnice, garaż lub strych. Pomieszczenia przynależne nie muszą przylegać do budynku, ale muszą znajdować się na nieruchomości, której część składową jest budynek, z którego wyodrębniono lokal.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym które uprawnia do:

  • korzystania z lokalu
  • rozporządzania swoim prawem (np. wynajem)

Prawo do lokalu można zbyć w obrocie rynkowym, jest również dziedziczne i podlega egzekucji. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Szybki kontakt Tel: (+48) 505 039 384 e-mail: kontakt@kancelaria-sowinski.eu zapraszamy do kontaktu