Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej (świadectwo energetyczne) to dokument zawierający informacje o zapotrzebowaniu budynku na energię. System certyfikacji energetycznej budynków ma na celu promocję budownictwa efektywnego energetycznie. Budynek efektywny energetycznie to budynek charakteryzujący się niskimi kosztami eksploatacji oraz niewielkim wpływem na środowisko naturalne.

Nowe przepisy wprowadzają jeden wzór świadectwa energetycznego, niezależnie o rodzaju certyfikowanego obiektu (świadectwo energetyczne).
Świadectwo energetyczne określa klasę energetyczną budynku lub lokalu.
Klasa energetyczna budynku, której przypisano literę A oznacza obiekt najbardziej energooszczędny. Klasa energetyczna G określa budynek najbardziej energochłonny.

Dzięki oznaczeniu jakości energetycznej budynku lub lokalu za pomocą klas, świadectwo energetyczne staje się dokumentem bardziej zrozumiałym niż certyfikat z suwakiem energetycznym.

Klasę energetyczną widoczną na pierwszej stronie świadectwa energetycznego określa się na podstawie wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. Wartości graniczne wskaźnika EP dla poszczególnych klas energetycznych zależą od rodzaju budynku oraz wyposażenia w systemy: ogrzewczy, wentylacyjny, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia (klasy energetyczne).

Charakterystykę energetyczną budynku lub lokalu zasilanego z sieci ciepłowniczej lub gazowej, dla którego nie ma dokumentacji technicznej, można wyznaczyć na podstawie rachunków za ciepło lub gaz ziemny z nie mniej niż 5 ostatnich lat.

W nowych przepisach zapewniono egzekwowanie obowiązku sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży budynku lub jego części. Sprzedający budynek ma obowiązek przekazania nabywcy świadectwa energetycznego, a gdy nie wywiąże się on z tego obowiązku w określonym terminie, nabywca może sporządzić świadectwo na jego koszt. Taka sama procedura dotyczy najmu.

Świadectwo energetyczne zachowuje ważność przez 10 lat. Świadectwo energetyczne traci ważność w przypadku stwierdzenia w nim rażących błędów w trakcie postępowania w sprawie utraty uprawnień certyfikatora.

Świadectwa energetyczne sporządzone przed wprowadzeniem nowych regulacji nie tracą ważności.

Projektowana charakterystyka zawiera:

  • bilans mocy
  • właściwości cieplne przegród zewnętrznych
  • parametry sprawności instalacji ogrzewania i wentylacji
  • przygotowania ciepłej wody
  • chłodzenia
  • oświetlenia
  • dotyczy wszystkich pomieszczeń ogrzewanych, nieogrzewanych, chłodzonych i niechłodzonych.
Szybki kontakt Tel: (+48) 505 039 384 e-mail: kontakt@kancelaria-sowinski.eu zapraszamy do kontaktu