Usługi

Kancelaria sporządza operaty szacunkowe takie jak:

 • lokalowe będące przedmiotem prawa własności,
 • zabudowane domami mieszkalnymi,
 • gruntowe (działki budowlane, działki rolne, lasy)
 • ograniczone prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność, itp.)
 • niezabudowane (własność i użytkowanie wieczyste)

Cel wyceny:

Dla osób fizycznych i firm:

 • zabezpieczenie wierzytelności banków (kredytów)
 • ustalenie ceny sprzedaży lub zakupu
 • zniesienie współwłasności
 • podziału majątku
 • postępowanie spadkowe
 • postępowanie podatkowe (odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego)
 • amortyzacji środków trwałych
 • wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu)
 • uzyskanie rekompensat
 • uzyskanie odszkodowań (np. wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości, - przeprowadzenie przez nieruchomość urządzeń technicznych)
 • odwołanie się od urzędowych decyzji jednostki samorządowej dotyczących nieruchomości (np. naliczenie lub aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat adiacenckich, opłat z tytułu zmiany kwalifikacji budowlanej terenu itp.)
 • określenie poniesionych nakładów

Dla jednostek samorządowych (do celów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami):

 • wycena nieruchomości do sprzedaży i nabycia,
 • sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych najemcom
 • określenie wartości nieruchomości dla oddania w użytkowanie wieczyste i aktualizacji opłat
 • opłaty adiacenckiej
 • renty planistycznej
 • zwrotu na rzecz byłych właścicieli
 • i innych

Posiadamy ubezpieczenie OC zawodowe w PZU S.A. dla wykonywanej działalności oraz rzeczoznawcy współpracujący z Kancelarią również posiadają ubezpieczenie OC.

 

Szybki kontakt Tel: (+48) 505 039 384 e-mail: kontakt@kancelaria-sowinski.eu zapraszamy do kontaktu