Wycena nieruchomości

Dokumenty wymagane do sporządzenia operatu szacunkowego:

Nieruchomość lokalowa:

 • księga wieczysta lokalowa (ewentualnie gruntowa)
 • wypis z ewidencji budynków (dla lokalu) / wypis z ewidencji gruntów (dla działki)
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • rzut lokalu (mile widziany)

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:

 • księga wieczysta lokalowa (ewentualnie gruntowa)
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu,
 • rzut lokalu (mile widziany)

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • księga wieczysta
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli taka została wydana),
 • inne dokumenty, decyzje jeśli były wydane

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:

 • księga wieczysta
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
 • dokumentacja techniczna budynku / inwentaryzacja architektoniczna,
 • pozwolenie na budowę,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
 • pozwolenie na użytkowanie
 • inne dokumenty, decyzje jeśli były wydane

Nieruchomość zabudowana budynkiem w trakcie realizacji:

 • księga wieczysta
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
 • dokumentacja techniczna budynku (projekt),
 • pozwolenie na budowę,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
 • inne dokumenty, decyzje jeśli były wydane

Każda wycena jest traktowana indywidualnie, dlatego dokładną listę dokumentów potrzebnych do jej wykonania poda Państwu Rzeczoznawca Majątkowy przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji.

Szybki kontakt Tel: (+48) 505 039 384 e-mail: kontakt@kancelaria-sowinski.eu zapraszamy do kontaktu