Wycena służebności przesyłu

Wartość służebności przesyłu stanowi podstawę do ustalenia wysokości jednorazowego albo okresowego wynagrodzenia za korzystanie przez przedsiębiorstwo przesyłowe z nieruchomości, w pasie służebności przesyłu, w okresie eksploatacji urządzenia.

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe jest rekompensatą dla właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości za korzystanie w przeszłości przez przedsiębiorstwo z nieruchomości w pasach technologicznych istniejących urządzeń, jako posiadacza w złej wierze.

Wycenę sporządza się formie operatu szacunkowego.

Szybki kontakt Tel: (+48) 505 039 384 e-mail: kontakt@kancelaria-sowinski.eu zapraszamy do kontaktu